FAQ

Coaching and Training Frequently Asked Questions

Voordelen NIRS


 • Efficiëntere benutting van dierlijke mest omdat er continu en direct kan worden bepaald wat de nutriëntengehaltes zijn en hier op geanticipeerd kan worden.
 • Door de real time continue meting ontstaat er een beter beeld van wat er echt in de mest zit dan op basis van enkele laboratoriumanalyses of gemiddelden.
 • Zowel de gewasopbrengst als de kwaliteit verbeteren en het kringloop-denken wordt ondersteund.
 • Kostenbesparingen op manuren en kunstmest zijn realiseerbaar*.
 • Faalkosten en klanten die problemen hebben met de overheid worden geminimaliseerd omdat forfaitaire waardes een ding van het verleden zijn.
 • Meer doen met dezelfde mensen en machines doordat het mest toedienen op basis van tijdige en kostenefficiënte informatie gebeurt.

​*Zie onder andere onderzoek van Zunhammer https://www.zunhammer.de/sites/default/files/van_control_2018.pdf
Waarom NutriSpecs NIRS?


 • Geschikt voor vrijwel alle RVO-mestcodes.
 • Geschikt voor elke bemestercombinatie.
 • Scherpe prijsstelling.
 • Een robuust en intelligent systeem.
 • Laagdrempelige en eenvoudige oplossing die te gebruiken is met mobiele apps en de webbrowser.
 • Eenvoudig te installeren en te gebruiken.
 • Op basis van een benchmark het beste voorspellingmodel**.
 • Informatie is eenvoudig te delen met afnemers.
 • Verkrijgbaar als in-line oplossing en als handheld.

** O.a. gebaseerd op een vergelijk met: Hoeksma, P. , Aarnink, A. (2017, augustus), Bepaling van het stikstof- en fosfaatgehalte van een vracht drijfmest door middel van Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf

Shop Frequently Asked Questions

Voordelen NIRS


 • Efficiëntere benutting van dierlijke mest omdat er continu en direct kan worden bepaald wat de nutriëntengehaltes zijn en hier op geanticipeerd kan worden.
 • Door de real time continue meting ontstaat er een beter beeld van wat er echt in de mest zit dan op basis van enkele laboratoriumanalyses of gemiddelden.
 • Zowel de gewasopbrengst als de kwaliteit verbeteren en het kringloop-denken wordt ondersteund.
 • Kostenbesparingen op manuren en kunstmest zijn realiseerbaar*.
 • Faalkosten en klanten die problemen hebben met de overheid worden geminimaliseerd omdat forfaitaire waardes een ding van het verleden zijn.
 • Meer doen met dezelfde mensen en machines doordat het mest toedienen op basis van tijdige en kostenefficiënte informatie gebeurt.

​*Zie onder andere onderzoek van Zunhammer https://www.zunhammer.de/sites/default/files/van_control_2018.pdf
Waarom NutriSpecs NIRS?


 • Geschikt voor vrijwel alle RVO-mestcodes.
 • Geschikt voor elke bemestercombinatie.
 • Scherpe prijsstelling.
 • Een robuust en intelligent systeem.
 • Laagdrempelige en eenvoudige oplossing die te gebruiken is met mobiele apps en de webbrowser.
 • Eenvoudig te installeren en te gebruiken.
 • Op basis van een benchmark het beste voorspellingmodel**.
 • Informatie is eenvoudig te delen met afnemers.
 • Verkrijgbaar als in-line oplossing en als handheld.

** O.a. gebaseerd op een vergelijk met: Hoeksma, P. , Aarnink, A. (2017, augustus), Bepaling van het stikstof- en fosfaatgehalte van een vracht drijfmest door middel van Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf

HAVE A DIFFERENT QUESTION? 

GET IN TOUCH WITH THE DOUBLE DOT SQUASH TEAM

Thanks! Message sent.